Första dagen efter höstlovet – idag blir det rörigt då inte alla elever hittat praktik.

Idag ska de flesta eleverna vara ute på sina praktikplatser.

Men som alltid är det svårt hitta plats åt alla som bör vara ute i verkligheten för lära sig mer om de yrkesval de valt.

Vissa av eleverna har fått plats men nekat då de tycker det ligger för långt bort.

Att förklara för dem att det är något de ändå måste vänja sig vid är inget som alltid går hem, då den dagen de gått ut skolan knappast kan välja att jobba nästgårds.

 

Blir spännande att se ur många av dem som ska sysselsättas i vår egen verkstad 😉

Vissa av eleverna kommer gå ut under veckan då de inte fått tag i sina handledare innan. Men summa summarum så blir det oftast ett bra resultat i slutändan .

Önskar mina elever lycka till de kommande 6 veckorna 😀

Annonser
Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Istället för problematisera börja möjlighetsbasera Skolan

Förvånas över att det är så många inom skolvärlden som pratar & pratar om utveckling.

Tyvärr är det sällan allt det de säger de omsätter i praktiken, fina ord i olika sociala medier, på olika konferenser som aldrig impliceras i verkligheten.

Personligen känner jag mig väldigt less på alla fagra ord, påståenden att elevernas bästa kommer i första hand när det aldrig kommer till skott i klassrummen.

Jag får såväl se som höra dagligen vad som bör göras, hur saker ska genomföras, men sedan går det i stå & det körs på som innan.

Istället för se till att de elever som har det tufft får anpassningar & en tydlighet de behöver ,så försvårar vissa lärare för dem, för sedan kalla dem lata, ouppmärksamma lallare ..

I mina ögon är det just de lärarana som är de lata ouppmärksamma lallarna …

Vad gör de i skolan om de inte brinner för att lära ut, se unga växa med nya intryck & öka deras nyfikenhet att lära mer om världen?

Jag har full förståelse för att lärare har mindre tid att planera & strukturera undervisningen idag då klasserna är stora & i de flesta skolor saknas den administrativa hjälp som tidigare fanns.

När jag växte upp satt administrationen i ett rum före Rektorns kontor, det var dem man träffade i första hand, för sedan ges möjlighet träffa rektor.

Idag ska lärare sköta sådant förutom alla blanketter som ska fyllas i, de ska även dokumentera mer, vilket de i de flesta skolor gör på datorn.

Men att ta ut sin egen frustration & ilska på sina elever som tyvärr sker alltför ofta är inte ok i mina ögon.

Jag känner mig ödmjuk & hedrad att ha så många elever som kommer till mig för be om stöd ,jag känner mig väldigt lyckosam då föräldrar har förtroende för mig att ge deras barn stöd på vägen till att lyckas i skolan.

Det är inte en självklarhet, det är en gåva de ger mig!

Om alla lärare kom ihåg att det är inte något vi ska ta för givet, utan att vi är lyckligt lottade som får vara de som ger omtanke, tar hand om, ser, lyssnar på, vägleder deras barn & unga in i vuxenlivet såg nog skoldagen väldigt annorlunda ut.

Min son är en klok ung man, hans tips till Lärare är att sluta se ned på sina elever, var nyfiken ,fråga dem istället för döma dem ,din attityd är den som lägger grunden för stämningen i klassrummet.

”Om du går in med intresse istället för med en dryg översittarstil så får du intresserade elever- att förskjuta dina egna misslyckanden på eleverna gör bara att du blir illa omtyckt, vilket leder till att frånvaron på dina lektioner ökar.

De lärare som ger sina elever F i stor grad bör se över vad DE gör för fel- det är INTE eleverna det är fel på i det läget!

Ju fler som klarar av få godkänt är ett betyg på hur du undervisar & hur bra du lär ut! / Vänligen Ioannis ”

 

Bild

Jag är stolt över min son ,oavsett de år av rent helvete han genomlidit i skolan är han ändå klok nog att förstå att det handlar om vissa vuxna som borde varit någon annanstans där de inte borde ges möjlighet till kränka & mobba barn.

Han hyser inget agg längre då han vet att det är en risk i miljöer där barn & unga vistas att sociopater, maktmissbrukare & sadister ges utrymme om det inte är en stark ledning för verksamheten.

Under alla år jag varit involverad i skolan ,dels genom att jag slogs för mina egna barns rätt att få bemötas som de begåvade unga de är , samt de år jag nu jobbat i skolan –  har jag noterat att det är alltför ofta skolans misslyckande skylls på elever & deras föräldrar.

Istället för ta till sig kritik ,se tillkortakommanden, göra allt för att utveckla skolan i en positiv riktning & skapa en miljö där alla kan ges rätt anpassning- är det fortfarande den enklaste vägen som används!

”Eleverna är problemen!” ”Det är hemmets fel” ”Varför ska jag lära mig hur jag ska anpassa, de kan gå i en annan skola!”

”Vi vill inte ha dem här men vi kan inte neka dem börja!” ”Det är en som förstör för alla ”

”H*n får skylla sig själv om den blir mobbad då den är annorlunda!”

Är detta den skola vi anser är passande i nutid?

Detta har jag hört sedan jag själv gick i skolan på 70-talet, har vi inte kommit längre?

Är det inte dags sluta problematisera & börja möjlighetsbasera äntligen?!

Fundera på vad det är du ser ,hur du gör , hur dina kollegor agerar, vad kan bli annorlunda?

Att ta eget ansvar är något det tjatas till leda om till eleverna ,men att fler lärare ska ta eget ansvar för sina handlingar är något jag vill se öka än mera, då skylla på elever & andra verkar vara något som är satt i system.

Bild

 

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Friskoledebatten är Veckans snackis… & Höga politikers pajkastande på sandlådenivå naturligtvis.

Det är skrämmande att just det jag påtalat gång på gång i åratal nu i veckan äntligen fått så stor uppmärksamhet, i & med Uppdrag Gransknings reportage om hur några friskolor väljer bort vissa elever. http://www.svt.se/ug/ug-referens/ug-referens-en-skola-for-alla

Det jag reagerar på är den stenhårda vinklingen att ALLA friskolor är likadana i selektering av elever vilket inte är sant, men det är ju mer publikdragande att påstå detta, för sedan ge de skolor som sköter sig utmärkt mindre plats i reportaget, annars får ju inte UG den uppmärksamhet de eftersträvar!

Måste påpeka att detta med selektering är något som är förekommande även i kommunala skolor om ni nu trodde de inte gör samma sak!! De måste ju ta in eleverna, men kan sedan systematisk kränka dem ,vägra ge stöd, resurser eller lyssna på dem & deras föräldrar när de utsätts för mobbning, såväl av de vuxna som andra elever i skolan.

Det är deras sätt att få elever de ej vill ha att byta skola. (Vis av erfarenhet tyvärr) http://t.co/snS9uWOcPc 

Om vi nu ska ta och sammanfatta lite av allt som spridits i sociala medier, i tv program, debatter och i tidningarna så är det väldigt lite som skrivs om hur det ska kommas tillrätta med bristerna i skolornas kompetens vad gäller att faktiskt se var elev som unik, för att sätta in rätt stöd och resurser!

Fokuseringen på selekteringen är väldigt bra, men jag vill även att det ska krävas av ansvariga inom skolpolitiken att de omgående påbörjar arbete där kompetens tas in med specialkunskaper om HUR skolan SKA anpassa för ge ALLA med behov av en strukturerad & individualiserad studietid ska få detta!

Det är just att de styrande inom skolpolitiken helt saknar insikt, kunskap & kompetens om individuella skillnader & behov , samt oviljan inom skolan oavsett skolform, att se eleverna som de kompetenta personligheter de är, istället för se dem som problematiserande svårigheter pga diagnoserna de bär.

Bråkandet om vems felet är, vem som ska hängas först, är mer en politisk pajkastning hit och dit där alla skyller på alla utan att ge ett enda konkret förslag på HUR den alltmer segregerande & selekterande skolan ska förändras i positiv riktning. Det ska och bör vara en skola för alla utan undantag ,där även elev med stödbehov ska ges samma möjligheter att få ta sin rättmätiga plats i verksamheten!

Det är knappast troligt att skolorna vare sig de är friskolor eller kommunala, blir bättre av att kommunerna ska styra intaget av elever & dela ut platserna, gissa hur det går till då??

 

Jag önskar själv att fokus mer läggs på vilka behov av individuella stödinsatser som finns i skolan ,inte på antalet elever som finns i verksamheten, vilket är mer förekommande.

. Image

Att som vissa skolledare anse att antalet elever i skolan ska styra tjänstgöringsgraderna på specialpedagogerna är vansinne, då klasserna är större idag än för 7 år sedan, resurserna har skurits ned, antal elever med stödbehov ökar konstant, inte bara pga ökning av diagnoser utan där även högre studietakt, fler prov, större krav & mindre tid ökar stressnivån samt depressioner hos många elever.

Jag har själv åkt på stressrelaterade åkommor nu pga att även min tjänst skurits ned pga besparingar ( från 75% till 60% trots att behovet nu ökat till ca 90%) , samtidigt som vi har fått än fler elever under hösten med varierande behov av individuellt studiestöd för klara av skolan,(några kommer från nyligen stängda skolor) då vi inte nekar någon elev plats oavsett ev.svårigheter. (Friskola till trots 😉 !)  

Nu har ju jag inifrånperspektivet så för mig är det kanske lite lättare sätta in rätt stöd & insatser utifrån varje elevs förutsättningar, men om Lotta Edholm (Fp) inte hade strypt de flesta möjligheterna att söka resursstöd , hade jag kunnat göra ännu mer för dessa begåvade kreativa fantastiska elever vi har.

Innan ni tror på allt som skrivs, sägs i media & tv ,kolla källor, var selektiva i era åsikter, fundera, hör efter, kanske det är 2 olika sidor av myntet?

Ett råd är att gå till skolinspektionens hemsida ,läs igenom deras statistik över anmälningar om brister i särskilt stöd ,kolla gärna kommunvis- där är det än tydligare att även om det finns rötägg med vinstintresse så är det tyvärr än mer brister i de kommunala skolorna.

 

 

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Istället för utlovat ökat stöd blev det utanförskapsökning

När elever och barn med behov av särskilt stöd ökar dras stödet ned än mer, än fler hamnar utanför samhället då de inte ges möjlighet få den anpassning och stöd de behöver för klara av att slutföra sin skolgång.

Att politiker har svårt sätta sig in i hur andra fungerar då de saknar erfarenhet av annat än egna upplevelser har än mer tydliggjorts.

Empati ,inlevelse och insikt är något som är en bristvara i de högre skikten i makten.
Att totalt avhumanisera en så stor grupp av människor som de gör kommer bli en dyr erfarenhet för dem då vi nästa år ska välja ny regering.

Jag har personligen mycket svårt se att nuvarande styre får sitta kvar ,då de rika är rikare och de behövande, sjuka, funktionsnedsatta m fl är än djupare i misär än innan.

Istället för förbättra har det försämrats, dessvärre är det även så att ju mer skit som sker, desto mindre orkar vi ta in det, och ett tyst accepterande av kränkandet och fördomarna om de och oss, ökar.

Hur i helsefyr ska det bli en förbättring?

Själv har jag trots att behovet av min kunskap ökat då det saknas kompetens och insikt i skolor och verksamheter om neuropsykiatriska diagnoser och hur anpassa , bestämt mig för att lägga ned min konsultfirma där jag erbjuder utbildning, handledning mm ,då INGEN mer än skolinspektionen efterfrågat min kunskap.

Ännu en konsekvens av politiska beslut är att det inte ens är värt energin söka extra resurspeng till elever med behov då det är svårt få det beviljat.

Livet på en pinne – kallare samhälle ,mindre möjligheter, ökning av ungdomssuicider,försörjningsstöd, förtidspensioner mm .Bra samhälle eller hur?

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Hatet har olika perspektiv, från nätliv till konkret verklighet

Att ta tillbaka makten från NätHatarna Och NätHotarna med sprida Nätkärleken är en viktig del i attitydförändringsarbetet i vad som är okej att göra på nätet !

Och dessvärre drabbas de flesta olika grupper, individer, personligheter, yrkesmänniskor av detta, viktigt att ta upp detta i medier för stopp på det som accelererar innan vi vänjer oss alltmer :

Men det är ytterst sällan personer som hatas , hotas, det sprids lögner om med en diagnos det handlar om.. (även om några faktiskt finns med i debatten just nu,men där är det hatmejl med sexuella perversiteter pga deras kön fokuset ligger på ) som det ter det sig, är det alltmer allmänt accepterat att håna, förtala, etikettera, fördomsfullt  kategorisera – förnedra, kränka, våldta, undanta, osynliggörande diskriminera ..

 

Det begås mord, våldsbrott och annat kriminellt i Sverige var dag – men de enda som verkligen hängs ut i medierna är de som har en neuropsykiatrisk diagnos med förmodligen en hel det tilläggsdiagnoser som är en troligare orsak till de brott de begått.

De andra diagnoserna som psykopati, schizofreni ,borderline ,sociopati mm nämns ytterst sällan eller bara sådär lagom i förbigående. Allt krut och fokus hamnar på den enda av diagnoserna som är den enda där det ytterst sällan finns en tendens till vara våldsam av.

 

Att barn ,unga och vuxna med Asperger ofta utsätts för övergrepp ,våldtäkt, misshandel ,mobbning eller systematisk diskriminering talas det sällan om, de få gånger det belyses i media försvinner intresset väldigt snabbt.

Hovrätten frikände förra året en våldtäktsman även om de ansåg honom skyldig med motiveringen att den 14 åriga flickan han våldtog har Aspergers Syndrom.(Är alltså inget värd?)

Läs Hanne Möllers artikel om detta här : http://www.dn.se/ledare/signerat/i-enogda-domares-sallskap

 

Sensationsjournalistik för sälja mer tidningar, öka antal läsare, eller i tv – öka tittarsiffror är ju beroende på väcka intresse för vad de visar. Sen om det är sant eller ej struntar de i så länge det går att tjäna pengar på skiten. Image

Att då det handlar om att sprida fördomar, okunskap och förtala en stor grupp av befolkningen sätts det inget fokus på, jag anser inte att en handling ska ursäktas med en diagnos, det är hemskt oavsett vem som begår dessa brott, med eller utan en diagnos, men att som t ex i en så pass stor kanal som TV 3 år efter år producera program där det hela tiden ska spridas felaktigheter där fokus ligger på en fredlig diagnos( Som de oavsett påpekande inte ens kan stava till)  istället för på de överlappande diagnoserna som är de drivande när brotten begåtts är samhällsfarligt.

Samma sak gör även flera dagstidningar men Aftonbladet är nog de som är värst där, att använda sig av en pensionerad rättspsykiatriker med grova fördomar som påstår att Aspergers Syndrom är en mentalsjukdom som gör att de mördar är svårsmält.

Vad gäller transportstyrelsens sk expertis är det allmänläkare de sätter sin tillit till, vår ledande expert i landet Christopher Gillberg samt andra ignorerar de helt.

Konsekvenserna av allt detta är att små barn hamnar i riskzoner för utsättas för brott, bli hånade, hotade, mobbas, hamna i utanförskap bara för att de fötts med en neuropsykiatrisk diagnos.

Om det var ditt barn – hade det känts bra då? Men när det gäller andras barn är det då oviktigt?

Att kalla t ex Aspergers syndrom för en psykisk störning som Hasse Aro i Veckans Efterlyst skickar ut fel signaler i samhället, den massmediala spridningen gör att fler tror att det är en farlig diagnos och det gör det oerhört svårt att överhuvudtaget få en attitydförändring i samhället pga detta.

Medierna har en så pass stor makt i vad andra ska tycka och tänka, då tyvärr många tror på det som sägs i tv eller tidningar oavsett om det verkligen är sant.

De senaste åren har vi sett att även myndigheter, politiker, maktmän/kvinnor, skolledare, läkare ,psykiatriker (som borde veta bättre) tar till sig alla fördomar och idag har de med en neuropsykiatrisk diagnos hamnat längst ned på samhällsstegen.

 

Det finns en oerhörd begåvning hos de flesta med dessa diagnoser, många kända och framstående personer runt om i världen bär dessa, vilket tydligen glömts bort?

Harry Belafonte , en av de mest begåvade musiker som funnits tex , utan sin ADHD  hade all den kreativitet han bar inte fått en så oerhörd spridning.

Jag och många jag känner har drabbats av hat, ignorans ,fördomar, diskriminering och våld ,bara för att vi anses annorlunda än neurotypiska medborgare.

Samtidigt är många av oss sendiagnostiserade – efter att ha kämpat i hela våra liv för att passa in, nå framgång, arbeta , nå högre i våra karriärer, har vi fått ett svar på varför vi är så drivna när diagnoserna getts oss i vuxen ålder.

För att sedan då vi talat om att vi fått svar förlorat allt vi byggt upp, då vi helt plötsligt oavsett vad vi skapat eller kompetensen vi bevisligen har inte anses duga helt plötsligt.

Det samhällshat som sakteliga under senare år byggts upp mot alla som är annorlunda måste få ett slutdet är inte speciellt humant att blunda för det som sker ,nu när näthatet mot kvinnor är i fokus, kan vi nu äntligen även lyfta upp det ökande hatet mot andra grupper i samhället som utsätts för det ökande hatet?

Vi är kvinnor vi med ,med döttrar som ska växa upp till kvinnor – Och våra män , våra söner, våra bröder, mödrar, fädrer ,systrar osv  ,alla drabbas av det som sker, det är konstant diskriminering som ingen vill se eller ta tag i, oavsett vad lagen säger ,vad som borde vara självklart – ibland undrar jag om innebörden av ordet människovärde totalförstörts?

 

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

När storfiskarn talar om ur stora fiskar han fått …

När storfiskarn talar om ur stora fiskar han fått ...

Björklund på Eken Bar hösten – 12 …

Bild | Posted on av | Märkt | Lämna en kommentar

Lite enkla tips till dig med barn som har svårt med ljudintryck

Stereohörlurar med aktiv brusreducering och inbyggd MP3-spelare

8873596649502oronmuffar-for-smartphones

Många barn med en neuropsykiatrisk diagnos blir helt slut bara genom att komma ut i vardagsljuden som omger oss i samhället.

När man är överkänslig för alla ljud som strömmar emot en där det är svårt att sortera ut pga nedsatt perception finns det enkla tips för spara på energin.

Det absolut bästa är ju naturligtvis att köpa ett par Stereohörlurar med aktiv brusreducering och inbyggd MP3-spelare från Clas Ohlson för 349:- men de passar bäst för de lite större barnen,unga och vuxna .

För de mindre är öronvärmarna för 199:- med inbyggda hörlurar du ansluter till en Mp3 spelare eller en smartphone bättre. Finns på Kjell&Co.

Vissa barn föredrar få använda en Ipad eller annan typ av surfplatta ,då de har kontroll över vad de vill ta in eller stänga ute.

Jag föreslår alltid de elever jag ger stöd att se till att ha sina Mp3 lurar på sig till och från skolan då det gör att de blir mindre trötta ,då de kan stänga ute alla påtvingade ljudintryck.

Värt att testa för ha gladare piggare barn inte sant :D?

Publicerat i Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Ignorans, Skolan Asperger ADHD Diskriminering Mobbing, Uncategorized | Lämna en kommentar